دوره آموزشی برنامه‌نویسی پایتون

شروع ماجراجویی برنامه‌نویسان آینده!

رسیدن به سرزمین عجایب!

در این دوره دانش‌آموزان با مفاهیم برنامه‌نویسی و انجام برنامه‌نویسی با زبان پایتون آشنا می‌شوند و پروژه‌های هیجان‌انگیزی را خلق می‌کنند. دانش‌آموزان در این دوره با الفبای برنامه‌نویسی آشنا می‌شوند اما به زودی می‌فهمند که طراحی و ساخت برنامه‌های بزرگ برای انجام کارهای واقعی میتواند پیچیده‌تر باشد. برنامه‌نویسی شیءگرا نگاه یادگیرندگان را به برنامه‌‌‌نویسی تغییر داده و آن‌ها برای نوشتن برنامه‌های بزرگ آماده می‎کند. 

در این دوره دانش‌آموزان بوسیله زبان برنامه‌نویسی پایتون با بینایی ماشین آشنا می‌شوند و همچنین یاد می‌گیرند چگونه ربات‌های مختلفی مانند ربات مریخ‌نورد، ربات تعقیب کننده، ربات‌های کشاورزی و … را چگونه برنامه‌نویسی کنند و به حرکت درآورند.