همکاری با کدبازی

اگر اهل تجربه کردن، ساختن و خلق در مسیر یادگیری هستید و از آموزش دادن این یادگیری لذت می‌برید؛ کدبازی همان جایی است که مناسب شماست!

همکاری در کدبازی یعنی با استفاده از سرگرمی، سراغ شیوه‌های جدید آموزش می‌رویم. برای آموزش ریاضی از هنر کمک می‌گیریم؛ برای آموزش کدنویسی سراغ بازی‌های ویدیویی می‌رویم و خلاصه برای آموزش‌هایمان سرگرمی کم نمی‌آوریم!

اگر فکر می‌کنید جای شما در تیم کدبازی خالی است، لطفا فرم زیر را جهت همکاری تکمیل کنید و در انتها رزومه‌تان را برای info@codebazi.com ارسال کنید.